Τηλεπικοινωνίες & Retail

Ελλάδα

Ελλάδα

Ελλάδα

Ελλάδα

Ελλάδα

Ελλάδα

Ελλάδα

Ελλάδα

Ελλάδα

Ελλάδα

Ελλάδα

Ελλάδα

Ελλάδα

Ελλάδα

Ρουμανία

Ελλάδα
Ταυτότητα Πελάτη΄Ενας από τους μεγαλύτερους Ομίλους τηλεπικοινωνιών στην Ν.Α. Ευρώπη
Έναρξη Συνεργασίας1999
Προϊόντα & ΥπηρεσίεςΦωτεινές Επιγραφές, Εξωτερική Σήμανση,Stands Προβολής, Κατασκευές Merchandising, Ανάπτυξη εταιρικής σήμανσης, Τοποθέτηση
Εύρος Συνεργασίας- Σήμανση ολόκληρου του δικτύου, την περίοδο 1999-2005
- Ανάπτυξη και δειγματισμός της νέας εταιρικής σήμανσης το 2011
  

© KOUROS INTEGRATED SIGN SYSTEMS 2009